Par uzņēmumu

SIA FORAN Real Estate ir dibināts 2005.gadā ar mērķi būt par videi draudzīgu, finansiāli dzīvotspējīgu un sociāli atbildīgu mežu apsaimniekošanas uzņēmumu Baltijas valstīs. Mūsu pamatdarbība ir vērsta uz meža un lauksaimniecības zemju iegādi, to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un ainavisko vērtību attīstību.

FORAN Real Estate mērķis ir kļūt par vadošo meža apsaimniekošanas nozares uzņēmumu Baltijas valstīs. Uzņēmuma veiksmīgu attīstību nodrošina mūsu darbinieku profesionalitāte, zināšanas par meža un nekustamo īpašumu nozarēm, kā arī ilggadēja praktiska pieredze meža īpašumu apsaimniekošanā.

aboutus1.gif

FORAN Real Estate īpašnieki ir Latvijas un ārvalstu juridiskas un fiziskas personas.